Usluge

Edukativni program

Edukativni program

Kroz niz stručnih predavanja naših saradnika te demonstrativnog rada sa lutkama, trudnice se upoznaju sa izazovima koji ih čekaju u prvim danima sa bebom.

Teme koje obrađujemo su: trudnoća, porod, epiduralna anestezija, seksualni odnosi u trudnoći i nakon poroda, dojenje, izdajanje, njega bebe, postporođajna depresija, kolike, GIT infekcije, ishrana , plač i drugo.

Trudnice pored teorije dobiju i praktične savjete od strane naših stručnjaka. Takođe, trudnice idu u obilazak porodilišta te se upoznaju sa procedurama i uslovima koje ih tamo čekaju.

Časovi se odvijaju 2 puta sedmično. Trudnice mogu pohađati predavanja u školi ili izabrati online ciklus edukacija.

Vježbe pripreme za porod

Vježbe pripreme za porod

Fizička aktivnost te tehnike disanja u trudnoći su imperativ i usluge po kojima se izdvajamo od drugih. Vježbe pripreme za porod čine vježbe poboljšanja mobilnosti karlice, vježbe za poboljšanje cirkulacije, vježbe opuštanja te vježbe disanja sa tehnikama disanja. Vježbe pripreme za porod nezaobilazni su dio psihofizičke podrške trudnica. Vježbe direktno jačaju disajnu muskulaturu, popravljaju energiju i koncentraciju tokom napinjanja. Takođe, plod je bolje opskrbljen kiseonikom a kontrakcije se bolje kontrolišu te za takve trudnice kažemo da aktivno učestvuju u porodu. Vježbe pripreme za porod organizuju se prema trimestru trudnoće kao i pojedinačnom opštem statusu ali i ginekološkom stanju trudnice. Vježbe se provode 2 puta sedmično. Svaku vježbu prati odgovarajuća tehnika disanja.

Tehnike disanja u trudnoći i porodu

Tehnike disanja u trudnoći i porodu

U fizičkom dijelu pripreme za porod trudnice uče tri tehnike disanja, tehniku napinjanja i tehniku relaksacije koje će koristiti u toku poroda, ali i tokom vježbanja u školi. Svaku vježbu prati odgovarajuća tehnika disanja. U toku prenatalnog programa, vježbe zapravo “ simuliraju” kontrakcije i potrebno je da trudnica pravilnom tehnikom disanja odgovori na kontrakciju. U toku poroda, tehnike disanja se koriste u prvom i drugom porođajnom dobu. Tehnike relaksacije se koriste u toku trudnoće ukoliko trudnica pati od nesanice, umora i dr. kao i u porodu kada ih treba primijeniti između kontrakcija. Tehnike napinjanja se izvode na kraju drugog porođajnog doba odn.u fazi ekspulzije ploda i moraju biti kontrolisane od strane osoblja kako bi se izbjegla trauma međice. Pravilnim tehnikama disanja mogu se pojačati naponi što je važno za završetak poroda, kao što se mogu i usporiti nepravilnim disanjem.

Vježbe nakon poroda

Vježbe nakon poroda

Vježbe nakon poroda obuhvataju vježbe nakon vaginalnog poroda (sa ili bez epiziotomije), vježbe nakon carskog reza, test trbušnih mišića, kontrolne vježbe trbušnih mišića, kontrolne vježbe mišića karličnog dna.

Način poroda te procjena opšteg stanja porodilje predstavljaju neophodne uslove prema kojima se pripremaju programi vježbanja i prilagođavaju porodiljama.

Porodilje vježbanju pristupaju uz odobrenje ginekologa i sa prvim ginekološkim nalazom nakon poroda.

Vježbe za mame i bebe

Vježbe za mame i bebe

Vježbe su prilagođene načinu poroda majke kao i uzrastu bebe ( od 3mj. do godine dana). Majke ispunjavaju postnatalni upitnik prema kojem planiramo vježbe za nju i bebu. Čas uvijek počinje zagrijavanjem, vježbama stabilizacije kičmenog stuba, jačanjem mišića karličnog dna, vježbama snage a završava istezanjem i relaksacijom. Vježbe se izvode u stojećem stavu sa bebom u rukama, ležećem kada bebu postavljamo na stomak ili na grudi, bočnom te u koljeno – lakatnom položaju kada je beba na leđima ispod majke ili kroz ciljane vježbe s bebama, ukoliko postoji potreba.

Koristeći različite igračke i rekvizite te podstičući adekvatne obrasce pokreta bebe postaju spretnije, samostalnije, i uopšte podstiče se psihomotorni razvoj djeteta. Kroz ovakav način vježbanja i razmjenu iskustava moguće je uočiti i odstupanja od navedenog, te će rano prepoznavanje nekih promjena olakšati dalji tretman i dijagnostiku.

Ples za mame i bebe

Ples za mame i bebe

Ples za mame i bebe je najnovija usluga u školi za trudnice “ Radosnica” koja je ujedno i “ začetnik” ove usluge u  gradu na Vrbasu. Ples kao vještina i način umjetničkog izražavanja nosi višestruku korist za majku i bebu. Ples pozitivno utiče na ravnotežu i orijentaciju tijela u prostoru  te stimuliše vestibularni aparat . Sve ove informacije su važne za  rani neurorazvojni period bebe.

Kroz ples mame će popraviti držanje tijela, olakšati bolove u kičmi, naročito u lumbalnom i vratnom dijelu, regulisati tjelesna masa, smanjiti umor i nesanica. Takođe, kroz ovakvu vrstu aktivnosti, poboljšana je kordinacija i ravnoteža, te svijest o upotrebi i kontroli trbušnih i karličnih mišića koji su posebno osjetljivi u postpartalnom periodu.

Koreografije su osmišljene i prilagođene porodiljama prema njihovoj kondiciji i opštem stanju. Radi se o kombinaciji elemenata nekoliko vrsta standardnih plesova.