Usluge

Tehnike disanja u trudnoći i porodu

Tehnike disanja u trudnoći i porodu

U fizičkom dijelu pripreme za porod trudnice uče tri tehnike disanja, tehniku napinjanja i tehniku relaksacije koje će koristiti u toku poroda, ali i tokom vježbanja u školi. Svaku vježbu prati odgovarajuća tehnika disanja. U toku prenatalnog programa, vježbe zapravo “ simuliraju” kontrakcije i potrebno je da trudnica pravilnom tehnikom disanja odgovori na kontrakciju. U toku poroda, tehnike disanja se koriste u prvom i drugom porođajnom dobu. Tehnike relaksacije se koriste u toku trudnoće ukoliko trudnica pati od nesanice, umora i dr. kao i u porodu kada ih treba primijeniti između kontrakcija. Tehnike napinjanja se izvode na kraju drugog porođajnog doba odn.u fazi ekspulzije ploda i moraju biti kontrolisane od strane osoblja kako bi se izbjegla trauma međice. Pravilnim tehnikama disanja mogu se pojačati naponi što je važno za završetak poroda, kao što se mogu i usporiti nepravilnim disanjem.