Usluge

Vježbe nakon poroda

Vježbe nakon poroda

Vježbe nakon poroda obuhvataju vježbe nakon vaginalnog poroda (sa ili bez epiziotomije), vježbe nakon carskog reza, test trbušnih mišića, kontrolne vježbe trbušnih mišića, kontrolne vježbe mišića karličnog dna.

Način poroda te procjena opšteg stanja porodilje predstavljaju neophodne uslove prema kojima se pripremaju programi vježbanja i prilagođavaju porodiljama.

Porodilje vježbanju pristupaju uz odobrenje ginekologa i sa prvim ginekološkim nalazom nakon poroda.