Usluge

Vježbe pripreme za porod

Vježbe pripreme za porod

Fizička aktivnost te tehnike disanja u trudnoći su imperativ i usluge po kojima se izdvajamo od drugih. Vježbe pripreme za porod čine vježbe poboljšanja mobilnosti karlice, vježbe za poboljšanje cirkulacije, vježbe opuštanja te vježbe disanja sa tehnikama disanja. Vježbe pripreme za porod nezaobilazni su dio psihofizičke podrške trudnica. Vježbe direktno jačaju disajnu muskulaturu, popravljaju energiju i koncentraciju tokom napinjanja. Takođe, plod je bolje opskrbljen kiseonikom a kontrakcije se bolje kontrolišu te za takve trudnice kažemo da aktivno učestvuju u porodu. Vježbe pripreme za porod organizuju se prema trimestru trudnoće kao i pojedinačnom opštem statusu ali i ginekološkom stanju trudnice. Vježbe se provode 2 puta sedmično. Svaku vježbu prati odgovarajuća tehnika disanja.