Usluge

Vježbe za mame i bebe

Vježbe za mame i bebe

Vježbe su prilagođene načinu poroda majke kao i uzrastu bebe ( od 3mj. do godine dana). Majke ispunjavaju postnatalni upitnik prema kojem planiramo vježbe za nju i bebu. Čas uvijek počinje zagrijavanjem, vježbama stabilizacije kičmenog stuba, jačanjem mišića karličnog dna, vježbama snage a završava istezanjem i relaksacijom. Vježbe se izvode u stojećem stavu sa bebom u rukama, ležećem kada bebu postavljamo na stomak ili na grudi, bočnom te u koljeno – lakatnom položaju kada je beba na leđima ispod majke ili kroz ciljane vježbe s bebama, ukoliko postoji potreba.

Koristeći različite igračke i rekvizite te podstičući adekvatne obrasce pokreta bebe postaju spretnije, samostalnije, i uopšte podstiče se psihomotorni razvoj djeteta. Kroz ovakav način vježbanja i razmjenu iskustava moguće je uočiti i odstupanja od navedenog, te će rano prepoznavanje nekih promjena olakšati dalji tretman i dijagnostiku.